OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato pravidla se vztahují na tuto webovou stránku www.kamlin.cz.

Informace, které o vás shromážďuji za účelem zpracování vaší objednávky, budou použity zákonně pouze v souladu s obecnými předpisy pro ochranu údajů (GDPR).

OCHRANA SOUKROMÍ & COOKIES

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jaké údaje shromažďuji od osob, které navštíví mou webovou stránku, jak využívám shromažďovaná data a jak spravuji data, která uchovávám. Chráním veškeré informace, které mi poskytnete při používání tohoto webu.

BUĎTE UBEZPEČENI, ŽE VAŠE OCHRANA SOUKROMÍ JE CHRÁNĚNÁ

Vaše údaje zpracuji a použiji pouze za účelem naplnění objednávky, kterou jste podali, a nikoli za jiným účelem. Vaše osobní údaje jsou vždy uchovávány a zpracovávány v rámci CZ.

Tato pravidla jsou platná od 25. května 2018. Tyto zásady mohu změnit čas od času aktualizací této stránky. Měli byste tuto stránku čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že všechny změny jsou v pořádku. Pokud nesouhlasíte s pravidly a smlouvou, můžete požádat o odstranění vašich dat z mého systému.

JAK ZÍSKÁVÁM INFORMACE

Shromažďuji různé typy dat, které umožňují dokončit různé procesy, jako například poskytování provozování webu či vyřídit objednávky po fyzické stránce.

Údaje shromažďuji, když je poskytnete, nebo jsou shromažďovány automaticky při používání webových stránek.

Data, která shromažďuji, obsahují

 •     Jméno a Příjmení
 •     Emailovou adresu
 •     Adresu
 •     Telefonní číslo
 •     IP adresu
 •     Vaše nastavení
 •     Vaše souhlasy


JAK POUŽÍVÁM VAŠE OSOBNÍ DATA?

Při objednávce musím uchovávat osobní údaje včetně Vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, fakturační adresy, doručovací adresy, abych mohla zpracovat Vaší objednávku. Vzhledem k tomu, že se jedná o legitimní zájem mého podnikání, Vaše kontaktní údaje mohou také být poskytovány dopravním společnostem pro účely dodání (případně).

JAK SBÍRÁM DATA, KDYŽ NAVŠTÍVÍTE WEBOVOU STRÁNKU

Údaje jako je IP adresa je získávána automaticky při návštěve webu obchodním systémem a slouží k uložení Vašeho osobního nastavení.

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Snažím se učinit veškerá opatření, abych zajistila, že vaše osobní data jsou zabezpečná. Abych zabránila neoprávněnému přístupu nebo odhalení, zavedla jsem vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečí informace, které shromažďuji online.

Veškerá komunikace na webu používá šifrování Secured Socket Layer (SSL), které zašifruje vaše informace před tím, než jsou mi zaslány, aby byly ochrániny před neoprávněným použitím. Navíc přijímám přiměřené kroky, abychom zajistila, že mý obchodní partneři, pomocí kterých přenáším data, poskytnou dostatečnou ochranu těchto dat.

Vezměte na vědomí, že nemohu zaručit, aby přenos informací přes internet byl 100% bezpečný, a proto i přes mé opatření nejsem zodpovědná za jakoukoli ztrátu informací.

SPRÁVA OSOBNÍCH INFORMACÍ

Mohu omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Máte právo prohlížet, měnit nebo mazat osobní údaje, které o vás uchovávám. Můžete o to požádat ve svém zákaznickém účtu na tomto webu.

Máte určitá zákonná práva, s nimiž jsem plně v souladu, a to:

 1. Právo být informován.
 2. Právo na přístup.
 3. Právo na nápravu.
 4. Právo vymazat.
 5. Právo omezit zpracování.
 6. Právo na přenositelnost dat.
 7. Právo na námitku.
 8. Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním.
 9. Právo podat stížnost orgánu dozoru.

Nebudu prodávat, distribuovat, pronajímat ani jinak převádět vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nebudu mít vaše oprávnění, nebo to zákon nevyžaduje.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Soubor cookie je malý soubor, který se ukládá na pevný disk počítače. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na konkrétního návštěvníka. Webová aplikace dokáže přizpůsobit své operace vašim potřebám shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

Soubory cookie mi v žádném případě neposkytují přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, s výjimkou údajů, které jste se se mnou rozhodli sdílet.

Mé webové stránky neukládají žádné citlivé nebo osobní údaje do souborů cookie, které se používají na našich webových stránkách.

VLASTNÍK A SPRÁVCE DAT

V případech uvedených výše, kdy mne musíte kontaktovat, nebo s jakýmikoli jinými dotazy týkajícími se využívání vašich údajů, mi prosím zašlete e-mail na níže uvedenou adresu.

Kateřina Řezníčková, Legionářská, 798 41 Kostelec na Hané, Česká republika
IČ: 75729652
Kontaktní email: kamlinpatterns@seznam.cz